ตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่

 วันที่ 14 ก.ค. 63 เวลาประมาณ 20.25 น. ร.ต.อ.ไพฑูรย์ หอมจันทรา รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 20 สายตรวจรถยนต์ 201 ได้มาตรวจเยี่ยมประชาชนและจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

ปล่อยแถวสายตรวจ

 วันที่13ก.ค.63 ​เวลา08.01น.​พ.ต.ท.ณัฐ​พงศ์​ แสงอรุณพร้อมด้วย ร.ต.อ.บำรุง​สุข​ สุวรรณ​เลิศ​ ร้อย​เวร​20 เบอร์โทรศัพท์089-4511881 ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20 ตั้งแต่เวลา 08.01-16.00 น.
เรียกแถว สายตรวจรถยนต์ , จักรยนยนาต์ ตรวจ จำนวน, การแต่งกาย, อาวุธปืนพกประจำกาย, กระสุนสำรอง, ไฟฉาย, กุญแจมือ
ชี้แจงข้อราชการดังนี้


1.ตรวจตู้แดงตามวงรอบตามแผนการตรวจ
2.ออกตรวจพื้นที่ในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่อาจเกิดอาชญากรรม
3.ระงับเหตุด้วยความรวดเร็วตามหลักยุทธวิธี และไม่ประมาทในการปฏิบัติ
ตรวจห้องควบคุมผู้ต้องหามีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของต้องห้าม​ ไม่
มีผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุม เหตุการณ์ปกติ

stop walk and talk

 วันที่  12 ก.ค.63 เวลา 11.42น. ร.ต.ต.เอนก ฤทธิ์อ่อน รองสว(ป) ร้อยเวร 20 สายตรวจรถยนต์202 ได้มาตรวจเยี่ยมประชาชน ตามโครงการ stop walk and talk

stop walk and talk

 วันที่ 11 ก.ค.2563 ร.ต.อ.รัชพล บุญเรือง รอง สวป.ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20. พร้อมสายตรวจรถยนต์ 201 ตรวจเยี่ยมครัวเรือน
(Stop Walk and talk) 

ปล่อยแถวสายตรวจ

  วันที่ 10ก.ค.63  ​เวลา08.01 น. .​ ร.ต.อ.บำรุง​สุข​ สุวรรณ​เลิศ​ รองสวป.สภ.บางตะบูน เบอร์โทรศัพท์089-4511881
ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20 ตั้งแต่เวลา 08.01-16.00 น. เรียกแถว สายตรวจรถยนต์, จักรยานยนต์ ตรวจ จำนวน, การแต่งกาย,
อาวุธปืนพกประจำกาย, กระสุนสำรอง, ไฟฉาย, กุญแจมือ ชี้แจงข้อราชการดังนี้


1.ตรวจตู้แดงตามวงรอบตามแผนการตรวจ
2.ออกตรวจพื้นที่ในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่อาจเกิดอาชญากรรม
3.ระงับเหตุด้วยความรวดเร็วตามหลักยุทธวิธี และไม่ประมาทในการปฏิบัติ
ตรวจห้องควบคุมผู้ต้องหามีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของต้องห้าม​ ไม่
มีผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุม เหตุการณ์ปกติ